Často kladené otázky

Čo je Skyrunning?

Pojem, ktorý združuje všetky bežecké preteky na horských tratiach, ktorých kumulované prevýšenie presahuje 2000 m, stupeň horolezeckej obtiažnosti nepresahuje II° (mierne ťažké, max. 3 pevné body) a % – sklon stúpania je nad 30%.
Skyrunning je od roku 2008 zastrešený International Skyrunning Federation (ISF) – federáciou, ktorá medziiným špecifikovala a ochrannou známkou registrovala disciplíny Skyrunning-u, určila jeho pravidlá, udeľuje licencie národným Skyrunning-ovým asociáciám a stará sa o preteky svetového pohára v Skyrunning-u. Od roku 1995 bol Skyrunning zastrešený pod Federation for Sport at Altitude.Čo by mali spĺňať preteky formátu SkyRace®?
Vzdialenosťou by mali presahovať 20 km a čas víťaza by nemal prekročiť tri hodiny. Minimálne kumulované prevýšenie by malo zodpovedať 1200 m. Z pretekoch formátu SkyRace®-u sa stáva SkyMarathon®, keď kumulované prevýšenie presiahne 4000 m.

Ako zvládať náročné prevýšenie?
V Skyrunningu je veľmi dôležitá aj chôdza. Nasaďte ju v strmých častiach trate a podľa potreby aj v miernejších stúpaniach. Pomôže vám udržať tepovú frekvenciu na nižších hodnotách, a tak ušetrite silu a rýchlosť do úsekov trate, ktoré sa dajú behať.

Akú výbavu potrebuje Skyrunner?
Základ je rovnaký ako pri trailovom behu. Pri Skyrunningu sa často používajú aj trekové paličky. Vrelo ich odporúčame. Pri výstupe zapojíte vrchnú časť tela a pri zostupe sa nimi viete v technickejšom teréne podoprieť.